slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Konkurs CyberSkiller Challenge Poland

Nauka zdalna do 27 lutego 2022r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 31 stycznia 2022r., do dnia 27 lutego 2022r. nauka w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy będzie odbywała się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie szkół branżowych I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawcy w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację pandemiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Jednocześnie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dyrektor może zorganizować zajęcia z praktycznej nauki zawodu w miejscach ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły
Halina Stajszczak

Zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 24 stycznia 2022 r., uwzględniające stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz WHO, informuje, że od 25 stycznia są wystawiane skierowania na dawkę przypominającą dla osób, które ukończyły 16 lat.
W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku 16-18 lat stosowany jest preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej 5 miesięcy po ukończeniu pełnego (dwu dawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19.
Więcej informacji na temat dawki przypominającej dla młodzieży znajduje się na stronie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-19-ministra-zdrowia-w-sprawi...

Wsparcie szkolnego koła strzeleckiegoZespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy dziękuje Panu Markowi Kościńskiemu, Dyrektorowi Oddziału Cukrowni „Kruszwia”, który dołączył do grona darczyńców, dzięki którym szkolne koło strzeleckie jest wyposażane w kolejne karabinki Feinwerkbau 600. Daje to uczniom „Kazika” możliwość doskonalenia umiejętności strzeleckich i rozwija swoich zainteresowań, które mogą wykorzystać w przyszłości, gdyż wielu z nich uczy się w klasach mundurowych.

Mistrzostwa w badmintonie

Szczepmy się! Zdrowotna akcja powiatowa

Akcja charytatywna

Paintball – Park Wola

Eliminacje do turnieju piłki siatkowej

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica