Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Joanna Żelechowska
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Dominika Banaszak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 80zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2016/2017
1. 12.09.2016 g. 16.30- biblioteka
2. 09.01.2017 g. 16.30- biblioteka
3. 22.05.2017 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2015/2016
1. 12.09.2016 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 5.12.2016 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 09.01.2017 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 23.03.2017 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 22.05.2017 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2015/2016
1. 2.05.2017
2. 04.05.2017
3. 05.05.2017
4. 08.05.2017
5. 16.06.2017
6. 20.06.2017

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica