Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 80zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2018/2019
1. 24.09.2018 g. 16.30- biblioteka
2. 28.02.2019 g. 16.30- biblioteka
3. 17.06.2019 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2018/2019
1. 10.09.2018 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 10.12.2018 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 10.01.2019 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 18.03.2019 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 13.05.2019 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Drzwi otwarte dla Rodziców 2018/2019 godz 16 - 17
1, 29.10. 2018
2, 10.12.2018
3. 10.01.2019
4, 25.02.2019
5. 18.03.2019
5, 13.05.2019

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2018/2019
1. 02.11.2018
2. 02.05.2019
3. 06.05.2019
4. 07.05.2019
5. 08.05.2010
6. 18.06.2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 03.09.2018
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2018
3. Ferie zimowe - 14-27.01.2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 18 - 23.04.2019
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 26.04.2019
6. Egzamin maturalny - 06 -26.05.2019
7. Egzamin zawodowy - 18.06.2019
8 Zakończenie roku szkolnego - 21.06.2019

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica