Jesteś tutaj

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: p. Katarzyna Pamfil
Zastępca przewodniczącego: p. Lidia Wasielewska
Protokolant: p. Sylwia Kazimierska
Skarbnik: p. Sylwia Budziak

Opłata na Radę Rodziców wynosi 100zł wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto
Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy ZSP ul. Kujawska 20 w Kruszwicy 94 8151 0001 0008 3609 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy

Harmonogram spotkań Rady Rodziców 2021/2022
1. 16.09.2021 g. 16.30- biblioteka
2. 10.02.2022 g. 16.30- biblioteka
3. 23.06.2022 g. 16.30- biblioteka

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2021/2022
1. 13.09.2021 g. 17.00 - spotkanie informacyjne
2. 22.11.2021 g. 17.00 - proponowane oceny
3. 20.12.2021 g. 17.00 - koniec I semestru
4. 28.03.2022 g. 17.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych
5. 25.04.2022 - Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
5. 23.05.2022 g. 17.00 - proponowane oceny na koniec roku szkolnego

Dni wolne od zajęć decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2021/2022
1. 15.10.2021
2. 12.11.2021
3. 07.01.2022
4. 04.05.- 06.05 2022
5. 17.06.2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2021
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 -31.12.2021
3. Ferie zimowe - 17.01 - 30.01.2022
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 14.04 - 19.04.2022
5. Koniec roku szkolnego klas maturalnych - 29.04.2022
6. Egzamin maturalny - 04 -06.05.2022
7. Egzamin zawodowy - styczeń - 2022 oraz czerwiec -.2022
8 Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2022

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica