Jesteś tutaj

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej mundurowego Liceum Ogólnokształcącego

8 kwietnia 2016r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej mundurowego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Inowrocławski pan Włodzimierz Figas,
Burmistrz Kruszwicy pan Dariusz Witczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy pan Aleksander Budner, Zastępca Burmistrza Kruszwicy pan Bartosz Krajniak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu pan Robert Gołdecki, Wicekurator Oświaty Bogna Wojciechowska - Blachowska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jakub Wawrzyniak, Dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy pan Andrzej Sieradzki, Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy pan Marcin Piotrowski.
Ponadto uroczystość uświetnili:
 z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – dr inż. ppłk Józef Ledzianowski,
 Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Inowrocławiu – kpt. Marcin Jaworski,
 z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu – kpt. Mariusz Górzyński,
 z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu – mjr Artur Imczewski,
 Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy – kom. Karol Konopacki,
 Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy – pan Jacek Kaczmarek,
 Komandor Klubu Żeglarskiego "Popiel" Ligi Obrony Kraju w Kruszwicy – pan Andrzej Kornaszewski,
 Prezes Miejskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Kruszwicy – pan Ryszard Greinert,
 Prezes PTTK Oddziału Nadgoplańskiego w Kruszwicy – pan Bogdan Lipiński.
Impreza rozpoczęła się przemarszem spod budynku szkoły na plac niedaleko Mysiej Wieży, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Torunia pod przewodnictwem tamburmajora starszego chorążego sztabowego Andrzeja Bogusza. Dalej nastąpiło przywitanie zaproszonych gości i podniesienie flagi państwowej.
Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przysięgi. Na sztandar szkoły ślubowali: Magdalena Czubachowska, Karolina Kaczmarzewska, Weronika Kawczyńska i Arkadiusz Derenda, rotę odczytała Kinga Kieliszak.
Burmistrz Kruszwicy p. Dariusz Witczak i Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu p. Robert Gołdecki wręczyli kadetom drugiego rocznika odznakę Wzorowy Kadet. A wyróżnieni zostali: Daria Borowska, Marcin Płociński, Tomasz Owedyk, Patryk Tomczak.
Atrakcją imprezy były pokazy musztry paradnej finalistów II Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych oraz występ orkiestry wojskowej z Torunia.
Po oficjalnych uroczystościach wszyscy mogli poczęstować się grochówką z kuchni polowej.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica