Jesteś tutaj

Od klasy mundurowej do wojska

Klasy mundurowe w naszej szkole to klasy, w których uczniowie w ramach zajęć dodatkowych są przygotowywani do pracy w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja czy straż pożarna.
W minionym tygodniu mury naszej szkoły odwiedzili tegoroczni absolwenci klasy mundurowej Przemek Jasiński i Mateusz Waszak. Podczas spotkania z uczniami klas I LO i II LO podzieli się wrażeniami ze swojej służby, ponieważ swoją dalszą edukację postanowili kontynuować w wojsku. Właśnie odbywają służbę przygotowawczą ale stwierdzili, że wojsko to jest to o czym marzyli i mają w planach pozostać tam na stałe.
Podczas spotkania ze strony uczniów padło wiele interesujących i trudnych pytań. Można było dowiedzieć się jak wygląda zwyczajny dzień w jednostce wojskowej, jakie zajęcia sprawiły naszym absolwentom najwięcej trudności oraz czy nauka w klasie mundurowej przydała się. Tu padło stwierdzenie, że „znacznie ułatwiła początek służby”. Na przykład podczas gdy inni uczyli się musztry oni już ją umieli i dzięki temu dostawali pochwały od przełożonych. Mateusz za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych podczas swojej przysięgi woskowej został nagrodzony listem gratulacyjnym przez dowódcę.
Gratulujemy Mateuszowi i Przemkowi spełnienia marzeń o służbie w wojsku oraz życzymy pomyślności w dalszej karierze zawodowej.

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica