Jesteś tutaj

Biwak integracyjny klasy Ia T

W dniach od 21 do 23.09 klasa I at uczestniczyła w rajdzie rowerowym połączonym z biwakiem integracyjnym. Uczniowie pokonali drogę z Kruszwicy do Stefanowa i ze Stefanowa do Kruszwicy na rowerach. Opiekę nad biwakowiczami pełnili wychowawca mgr Jerzy Ćwikła oraz mgr Piotr Wójciak i mgr Łukasz Sochowski. Podczas trzydniowej wyprawy przyszli kadeci mogli rozwijać swe utylitarne umiejętności dotyczące:
- cyclingu – poruszania się na rowerze w różnych warunkach terenowych pojedynczo i w grupie zorganizowanej,
- bytowania w nieznanym środowisku co wiązało się z nabywaniem umiejętności takich jak określenia swego położenia, marszu na orientację, wyznaczania azymutu, rozpalania ognia ,
- samoochrony i samoobrony – postępowania w sytuacjach zagrożenia,
- nabywania podstawowych umiejętności z zakresy musztry pojedynczego kadeta oraz zespołowej.
Podczas biwakowania uczestnicy mogli bawić się dwukrotnie na dyskotece, której organizatorem był DJ Socho. Szczególne podziękowania kieruję do prof. Piotra Wójciaka oraz prof. Łukasza Sochowskiego za wzorową opiekę nad uczestnikami wyprawy a także do państwa Kowalskich właścicieli „Agroturystyki Pod Bocianim Gniazdem” .
Wychowawca klasy IAT Jerzy Ćwikła

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica