Jesteś tutaj

„Sprzątnie Świata”

Młodzież naszej Szkoły jak co roku wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata”.
W poniedziałek tj. 21 września 2015 uczniowie wraz z opiekunami p. Jolanta Semrau-Fac i p. Piotrem Wójciakiem uporządkowali teren w najbliższym otoczeniu Szkoły, a także trasę w kierunku Bródzek. Wszystkie śmieci zostały zebrane bardzo skrupulatnie z dużym zaangażowaniem młodzieży.
Założeniem akcji jest zbieranie śmieci, likwidacja dzikich wysypisk ale także propagowanie ekologicznego stylu życia. Akcja zawsze odbywa się we wrześniu jednak postawę proekologiczną kształtuje się przez cały rok. Młodzi ludzie rozumieją konieczność segregacji odpadów, możliwości recyklingu a także selektywnego składowania odpadów niebezpiecznych np. baterii.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica