Jesteś tutaj

Kółko recytatorskie

Plan pracy Szkolnego Koła Recytatorskiego

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano:
1. Rekrutację recytatorów z klas pierwszych.
2. Warsztaty recytatorskie z udziałem instruktora teatralnego I kategorii p. A. Antczaka oraz aktorów teatrów Polskiego z Bydgoszczy i Horzycy z Torunia.
3. Uczestnictwo grupy recytatorów w życiu kulturalnym Inowrocławia poprzez udział w spotkaniach literackich Saloniku Artystycznego oraz Inowrocławskich Spotkaniach Artystycznych.
4. Wyjazdy do kina, teatru, opery - w miarę możliwości finansowych.
5. Wyjazd na biwak w maju 2013 połączony z warsztatami.
6. Organizację II edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Agnieszki Osieckiej.
7. Wieczorki poetyckie - spotkania z poetami naszego regionu.
8. Rozwijanie umiejętności i pasji aktorskich młodzieży.
9. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnych szkoły.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica